Friday, January 24, 2020

Iti plac copiii?

Scris de silviu sh la September - 10 - 2012

Popularity: unranked

180 Movie

Scris de silviu sh la August - 23 - 2012

Popularity: unranked

Parerea unei persoane despre avort – Parcul IOR, Bucuresti

Scris de silviu sh la December - 3 - 2010

Popularity: 4%

5. Definirea avortului

Scris de silviu sh la December - 22 - 2008

"Termenul de "avort" este de origine latină, provenind din latinul "aboriri", care înseamnă "a dispărea". Însă ştim că copilaşul sau fătul nu dispare pur si simplu, ci este făcut "să dispară", omorât, mai corect zis" (Reuben, 1999, p. 288).

Dr. David Reuben spune "Embrionii, fetuşii nu se duc pur şi simplu pe un "Tărâm special" unde trăiesc fericiţi până la adânci bătrâneţi. ... Dacă reuşesc să iasă vii la suprafaţă... ei bine ştiţi ce se întâmplă" (Reuben, 1999, p. 297).

În continuare vom comenta definiţia avortului dată de Dicţionarul de Medicină Oxford: "Expulzarea sau îndepărtarea embrionului sau fătului /copilului din uter în stadiul de sarcină când acesta este incapabil să supravieţuiască independent (adică în orice moment între concepţie şi a 24-a săptămână de graviditate)"(Dicţionar de Medicină Oxford, 2005, p. 81). Sintagma "să supravieţuiască independent" poate fi înlocuită cu termenul de "viabil". Ambele însă sunt termeni relativi, pentru că, aşa cum am arătat, viabilitatea sau capacitatea copilului de a trăi independent în afara uterului mamei sale depinde în mod esenţial de standardul de complexitate al sistemelor de ţinere în viaţa a unui făt în mediul exterior, de gradul de performanţă a tehnologiei din unităţile de terapie intensivă neonatală. Acum 50 de ani situaţia era alta - bunicile şi mamele noastre nici măcar nu ştiau sexul copilului pe care îl aşteptau pentru că nu exista ecograf - poate peste 50 de ani, când tehnologia medicală şi ştiinţa vor face progrese, poate vor fi create placente artificiale, de exemplu, astfel un bebeluş va putea supravieţui chiar sub 20 săptămâni. Astăzi avem raportate cazuri de copii născuţi prematuri care au supravieţuit la 23, 22, 21 şi chiar 20 de săptămâni.

Autorul cărţii "Reglementarea întreruperii cursului sarcinii şi infracţiunea de avort" apărută în anul 1967, Dumitru Valeriu Mihăescu, defineşte avortul după cum urmează: "orice expulzare a produsului de concepţie, mort sau viu, înainte de sfârşitul lunii a 6-a, adică de 180 zile de la concepţie, dată considerată ca fiind aceea care asigură viabilitatea fătului"(Dumitru Valeriu Mihăescu, 1967). Observăm că acum 41 de ani, luna a 6-a, era data la care fătul era considerat viabil. Aşa cum se menţionează mai sus, astăzi lucrurile sunt diferite, iar peste 50 sau 100 de ani tehnologia poate avansa chiar mai mult. Elementul care face diferenţa este progresul tehnologiei. Şi această definiţie este confuză, deoarece dacă copilul este expulzat viu, aceasta este o naştere prematură, uciderea lui în acest moment reprezentând pruncucidere recunoscută de legislaţia multor ţări.

Dicţionarul de Sociologie defineşte avortul ca fiind "întreruperea sarcinii prin expulzia spontană sau provocată a fătului din cavitatea uterină înainte ca acesta să fie născut normal."

Însă aceasta este o definiţie incompletă şi confuză, neclară. Incompletă, deoarece avortul nu înseamnă numai expulzia spontană sau provocată a fătului din cavitatea uterină înainte ca acesta să se fi născut normal, nu-i aşa? Atunci între avortul provocat şi naşterea prematură prin cezariană s-ar putea pune semnul egal "=", ceea ce este incorect.

Avortul este în acelaşi timp şi omorârea fiinţei umane în curs de dezvoltare, a copilului, numit embrion sau făt. Acesta este în final scopul avortului. Dacă cumva fătul supravieţuieşte în urma avortului, după ce a fost expulzat din uter, acesta este, de obicei, ucis sau lăsat să moară.

Neclaritatea definiţiei provine din faptul că termenul de "pierdere a sarcinii" este pus alături de avortul provocat, diferenţa fiind dată doar de un cuvânt - "spontan". Există prea multe elemente distinctive între cei doi termeni - avort spontan şi avort provocat - pentru a fi explicaţi într-o singură definiţie. Cu toţii ştim că pierderea sarcinii este un eveniment neplanificat, involuntar, nedorit şi dureros pentru mamă, în schimb, avortul provocat este voluntar şi planificat. Mai mult decât atât, "avortul spontan se produce natural, fără intervenţie din afara organismului femeii însărcinate"(Dicţionar de Sociologie, Zamfir şi Vlăsceanu, 1993, p. 62), pe când cel provocat se produce printr-o intervenţie din afara organismului femeii. Unul este o crimă, celălalt reprezintă o moarte naturală dureroasă pentru mamă, tată. Acestea sunt doar câteva diferenţe esenţiale.

Acelaşi lucruri putem să le spunem şi despre definiţia avortului dată de Dicţionarul de Medicină Larousse: "avortul este întreruperea prematură a sarcinii" adăugând că, "în folosirea curentă, cuvântul "avort" este utilizat ca sinonim al întreruperii voluntare a sarcinii (Dicţionarul de Medicină Larousse 1998, p. 69).

Orice definiţie a avortului trebuie să conţină o delimitare clară pentru cei doi termeni distincţi, pierderea de sarcină (denumit avort spontan) şi avortul provocat; şi o descriere completă şi corectă a termenului de avort provocat.

Dr. David Reuben, medic, chirurg si psihiatru, defineşte avortul în felul următor: "Avortul este întreruperea unei sarcini în orice moment înainte de naştere." Această definiţie nu arată că este vorba de o viaţă care este "întreruptă", curmată, de un copil care este omorât. Haideţi să aflăm cum defineşte Dicţionarul Explicativ al Limbii Române termenul de "sarcină":

SARCINĂ, sarcini, s.f. 1. Greutate, încărcătură pe care o duce un om sau un animal; povară, apăsare, greutate; Fig. Povară, balast; Legătură (de lemne, de fân, de paie) care poate fi dusă în spinare sau cu braţele; Obligaţie, îndatorire, atribuţie, răspundere (materială sau morală), responsabilitate; Misiune; Calitate, slujba, rol; Graviditate; (FIZICĂ) Mărime fizică care produce o stare de solicitare mecanică într-un corp solid deformabil sau într-un sistem fizic; Sarcină electrică = a) cantitate de electricitate; b) masă electrică; sarcină magnetică = masă magnetică (www.dex-online.ro/sarcină/caută/).

Observăm că termenul de "sarcină" cuprinde o mulţime de înţelesuri. Doar când ajungem la termenul de "naştere" din definiţia Dr. David Reuben, ne duce gândul la o fiinţă vie. Însă definiţia dânsului nu include nici măcar termenul de "femeie", astfel că această fiinţă vie poate fi un animal. Este o definiţie confuză şi incompletă.

Foarte adevărat este comentariul lui Randy Alcorn din cartea sa "De ce Pro-Viaţă?": "Limbajul nu este doar expresia modului în care o persoană gândeşte, dar şi modelatorul modului în care aceasta gândeşte". Modul în care sunt folosite cuvintele influenţează receptivitatea unei idei. Cuvinte care se centrează asupra sarcinii şi a uterului distrag/deviază atenţia de la persoana care locuieşte în uter. Însă, indiferent de limbajul care se foloseşte, "evacuarea uterului" sau "întreruperea sarcinii", avortul înseamnă a ucide o viaţă umană" (Alcorn, 2004, p. 32).

Şi în final, o definiţie corectă, clară în exprimare, e cea de pe un website în limba engleză: "Avortul este întreruperea sarcinii unei femei deja însărcinate prin uciderea copilaşului - embrionului sau a fătului în viaţă"(www.abort73.com/HTML/I-B-2-choice.html).

Popularity: 19%

4. Statistici in ce priveste avortul

Scris de silviu sh la December - 22 - 2008

Conform celor mai recente date raportate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în România în anul 2004 s-au înregistrat 883.37 avorturi raportat la 1000 născuţi vii, ceea ce plasează ţara noastră pe primul loc în Uniunea Europeana. Comparativ, în aceeaşi perioadă şi raportat la acelaşi număr de naşteri vii, Cehia a înregistrat 282.34, Finlanda - 192.03, Germania -183.74, Suedia - 341.37, Rusia -1067.9, Ucraina - 618.07. ( Sursa: Societatea de Educatie Contraceptivă şi Sexuală S.E.C.S. (2006), http://www.secs.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=53, (19.06.2008)

Avortul, păcat de neiertat?

Avortul este o crimă, un păcat. Ştim că Dumnezeu este drept, astfel El nu va lăsa nepedepsit acest păcat. Deşi cei răi prosperă şi o duc bine pe pământ, va veni o zi a Judecăţii în care Dumnezeu va judeca pe fiecare după faptele lui, după cum afirmă Biblia. Nu doar păcatul avortului va fi pedepsit, dar toate celelate încălcări a celor zece porunci: a nu-L iubi pe Dumnezeu mai presus de orice, a nu-l iubi pe aproapele nostru ca pe noi înşine, închinarea la idoli, blasfemia, nerespectarea zilei de odihnă, neascultarea de părinţi, crima (chiar şi mânia – Sfânta Evanghelie după Matei 5:21,22, ura - Întâia Epistola Soborniceasă a Sfântului Apostol Ioan capitolul 3, versetul 15), adulterul (chiar pofta sexuală din inimă - Sfânta Evanghelie după Matei5:27,28), hoţia, minciuna, invidia. Unele din aceste păcate nu sunt făcute împotriva omului, însă păcatul în sine însuşi este grav, din cauză că, este comis în primul rând împotriva lui Dumnezeu. Iar pedeapsa pentru orice păcat este moartea (Dumnezeu, Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel capitolul 6, versetul 23) deoarece Dumnezeu este sursa vieţii, şi moartea fizică este o consecinţă a păcatului, dar moartea sufletului e veşnică. Chiar dacă oamenii se compară cu alţii şi se cred mai buni decât ei, Dumnezeu spune să ne comparăm cu El: “Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.”(Dumnezeu, cartea Leviticul capitolul 11, versetul 44, Sfânta Evanghelie după Matei capitolul 5, versetul 48).

Există însă iertare, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu milos, plin de dragoste pentru om, creaţia mâinilor Lui. Însă cum poate Dumnezeu, care este sfânt, ierta păcătosul şi să rămână drept, şi totuşi să pedepsească păcatul? Dacă un judecător ar ierta un hoţ sau un criminal ar fi nedrept şi corupt pentru că legea cere ca ei să fie pedepsiţi. Dumnezeu a pedepsit pe Fiul Său în locul nostru: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.”( Dumnezeu, Sfânta Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16). El a trăit o viaţă sfântă, a demonstrat că este Dumnezeu prin semnele şi minunile pe care le-a făcut, apoi a murit pentru păcatele oamenilor şi a înviat a 3-a zi. Sângele Lui curat şi sfânt este mai valoros decât al oricărui om (şi al tuturor oamenilor la un loc), şi astfel El a putut plăti pentru orice păcat care s-a comis de la facerea lumii, în timpul în care El a trăit pe pământ, sau care se va comite vreodată. Biblia afirmă că omul trebuie să se pocăiască de păcatele sale şi să nu le mai facă, şi să se încreadă în jertfa Mântuitorului ca singura plată pentru păcat, astfel putând avea iertarea lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos care şade la dreapta Tatălui, singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi om (Dumnezeu, Epistola Întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel capitolul 2, versetul 5).

Avortul ne priveşte pe toţi ?

Cartea Pildele lui Solomon (Proverbe) şi a Psalmilor ne îndeamnă să apărăm pe cel ce nu se poate apăra, să facem dreptate când cel slab este nedreptăţit: “Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiţi! Deschide-ţi gura, judecă cu dreptate!” (Dumnezeu, cartea Pildele lui Solomon capitolul 31, versetul 8 şi 9); “Izbăveşte pe cei târâţi la moarte, şi scapă pe cei aproape să fie junghiaţi. Dacă zici: “Ah! N-am ştiut!…Crezi că nu vede Cel ce cântăreşite inimile şi Cel ce veghează asupra sufletului tău? Şi nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui?”(Dumnezeu, cartea Pildele lui Solomon capitolul 24, versetele 11 şi 12). Aceste versete se aplică în situaţia avortului, copilul nenăscut nu poate să vorbească pentru sine, dreptul lui la viaţă este nerespectat şi el este dus la moarte, gata să fie măcelărit de chiureta doctorului.

Popularity: 10%

Answer for cancer

Scris de silviu sh
Sep-1-2009

Raspuns pentru cancer

Scris de silviu sh
Aug-24-2009

O intrebare de un milion de euro

Scris de silviu sh
Feb-17-2009

Un mic test

Scris de silviu sh
Dec-22-2008
  • MP3 player

    Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!